Saxat ur Bärgslagsbladet den 30 september 2010

 

"En sjöledning öppnar också möjligheter till att exploatera den norra Mälarstranden för nya bostäder, något som Köpings kommun ställer sig positiva till"

Tidningsartiklar och Insändare

OBS: Vissa av pdf-filerna är stora så det kan ta en stund att ladda ner dom!

© Copyright 2017. All Rights Reserved.